La Comunitat Energètica de La Bordeta som un dels projectes seleccionats al Germinador Social! Només necessites 5 minuts per votar-nos i ajudar-nos a fer realitat aquesta iniciativa de transició energètica, amb els valors de l’economia social i solidària i arrelada el barri! Per poder votar visita la pàgina del Germinador Social, et demanarà el correu electrònic per enviar l’enllaç, però no et demana cap registre. Cal votar un projecte per a cada categoria: un vot per a Transició Energètica, un per a Comunitats Energètiques i un per a Pobresa Energètica. El termini per participar en les votacions és fins al 9 d’octubre.