Una comunitat energètica representa un repte de gestió, tant la qüestió energètica com la part més econòmica i societàries. Per això hem volgut conèixer com s’estan enfocant tres eines de gestió i control de les comunitats energètiques, que vam convidar el passat 8 de novembre de 2022 a Coòpolis i en línia. Les dues eines estan impulsades per Aiguasol i Azimut360 (en el cas de Civic Energy), i per un consorci d’entitats liderat per Som Energia i en col·laboració amb CoopDevs i E-Plural, entre d’altres. La plataforma Join Energy ja és disponible en línia per dur a terme gestions bàsiques, i ara s’està treballant en una versió més complexa, que pugui arribar a gestionar i optimitzar l’operativa de comunitats, a través també de coeficients de repartiment d’energia dinàmics. L’eina impulsada per Som Energia es troba en fase de prototipatge i testatge, amb algunes comunitats energètiques pilot. Ambdues ofereixen la possibilitat de veure com va la comunitat a través d’un aplicatiu, tant com usuària final com gestora. Finalment, per part del Consell Comarcal d’Osona s’ha compartit la proposta d’estructura de cooperativa de segon grau, ja constituïda, per poder mancomunar serveis i oferir-los a totes les comunitats energètiques d’Osona. Es van compartir les necessitats específiques d’aquestes comunitats energètiques, que passen per un programari que pugui: visualitzar si s’està aprofitant l’energia generada o no, quin és l’impacte econòmic, optimitzar el repartiment d’energia, calcular la reducció de CO₂, i possibles alarmes quan alguna cosa no està funcionant. També inclou la gestió societària (altes i baixes, espai àgora) i econòmica (potencials inversions, càlcul de quotes).